Vojtěch Kroupa - písničkář a básník

Řikačky a blbůstky

shluky slov a shluky vět

komický je celý svět

co se píše, vážně bere

jeden Vojtěch neposere